Meeshaasna waxaa joogay sirkaal wiilkiisii ku bukay Kafarna’um “Waxaana jira waxyaalo badan oo kale oo Ciise sameeyey, oo haddii mid mid loo wada qoro, waxaan u malaynayaa inaan dunidu qaaddeen buugagga laga qoro” (Yooxanaa ) Ciise Masiix wuxuu ku bogsiiyey Kafarna’um nin jinni qaba: “Wuxuuna…